Project Description

Antologia 11 nowel graficznych opisujących zmagania Polaków w walce o niepodległość na przestrzeni ostatnich 200 lat, od Powstania Styczniowego 1863 r. poprzez I i II wojnę światową, protesty w PRL-u, po współczesne podejście do patriotyzmu. Zrealizowana na zamówienie Narodowego Centrum Kultury w Warszawie. Jest wspólnym przedsięwzięciem NCK, Stowarzyszenia Twórców Komiksu „Contur”, Międzynarodowego Festiwalu Komiksu w Łodzi i Zin Zin Press.